Javno očitovanje o postavljanju bazne stanice tvrtke A1 d.o.o u gradu Komiži.

23.03.2020.

Javno očitovanje o postavljanju bazne stanice tvrtke A1 d.o.o u gradu Komiži.

Udruga Pomalo je neprofitna organizacija civilnog društva kojoj je osnovni cilj održivi razvoj otokaVisa. Udruga je sačinjena od otočana, stanovnika Komiže, Visa i ostalih naselja otoka Visa, i turista, tj.dugogodišnjih posjetitelja i prijatelja otoka Visa.

Obraćamo se javnosti vezano za nedavno postavljanje bazne stanice od strane tvrtke A1 d.o.o ugradu Komiži, na otoku Visu.

Osnovno načelo održivog razvoja, za koji se zalaže i Udruga Pomalo, je integracija aspekata zaštiteokoliša, sociokulturalnih aspekata i ekonomskih aspekata pri donošenju odluka.

Dana 24.02.2020. pokrenuta je peticija sa ciljem obustave izgradnje bazne stanice u gradu Komiži. Do današnjeg dana prikupljeno je 2000 potpisa. Potpisnici peticije su i članovi udruge Pomalo.

29.02.2020. na dan izgradnje bazne stanice, održan je mirni prosvjed stanovnika otoka Visa saciljem obustave izgradnje bazne stanice u gradu Komiži. Na prosvjedu se okupilo par stotinastanovnika otoka Visa, medu kojima i članovi Udruge Pomalo.

Dana 14.3.2020. pokrenut je virtualni prosvjed stanovnika i posjetitelja otoka Visa sa ciljemuklanjanja bazne stanice u gradu Komiži. Do današnjeg dana virtualni prosvjed okupio je više od1500 sudionika, ukljućujući i članove Udruge Pomalo.

Protivno gradnji bazne stanice u gradu Komiži očitovali su se gradonačelnica Komiže, kao i udrugecivilnog društva Geopark Viški arhipelag i Lag Škoji, a ovim putem i Udruga Pomalo.

Stajalište Udruge Pomalo je da bazna stanica tvrtke A1 d.o.o u gradu Komiži nagrđuje vizuru grada Komiže. Grad Komiža, na otoku Visu, je prostor iznimne kulturne i prirodne vrijednosti koju jeprepoznao i UNESCO, uvrstivši 17.04.2019. cjelokupni viški arhipelag u UNESCO-ovu u svjetskumrežu geoparkova.

Iz predhodno navedenog jasno je da postavljanje bazne stanice tvrtke A1 d.o.o u gradu Komiži nije dugoročno kvalitetno rješenje za Komižu niti je u skladu sa održivim razvojem grada Komiže, iotoka Visa. U skladu s navedenim Udruga Pomalo zahtjeva uklanjanje bazne stanice tvrtke A1d.o.o. u najkraćem mogućem roku.

U Komiži 22.03.2020.

Dr. Igor Mataić

Direktor Udruge Pomalo

Javno očitovanje u PDF-u